Partnerzy projektu

Sandbox Blockchain jest tworzony przez następujących partnerów:

KIR to hub usług wspólnych polskiego sektora finansowego. Budujemy rozwiązania systemowe dla bankowości, gospodarki i administracji. Wykorzystując doświadczenie i najnowsze technologie, dostarczamy usługi, które skutecznie pomagają naszym partnerom w uwalnianiu potencjału ich projektów i wdrażaniu innowacji. Za kluczowe zadanie uznajemy propagowanie digitalizacji procesów biznesowych i zwiększanie cyfrowej świadomości Polaków.
Rozliczamy płatności detaliczne w Polsce, tworzymy rozwiązania z zakresu bezpiecznej wymiany informacji oraz otwartej bankowości, narzędzia identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania (zdalne potwierdzanie tożsamości – mojeID oraz kwalifikowany podpis elektroniczny – mSzafir). Mamy na koncie pionierskie zastosowania technologii blockchain i macierzy WORM w postaci trwałego nośnika. W kwietniu 2020 r. współtworzyliśmy infrastrukturę Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm.

Jako lider projektu Sandbox Blockchain chcemy przyspieszyć wdrażanie innowacji na polskim rynku, proponując uniwersalny standard dla rozwoju usług w technologii blockchain. W ramach środowiska testowego dostarczamy niezbędną infrastrukturę i wsparcie technologiczne. Zapewniamy pomoc w przekształcaniu pomysłów w rozwiązania gotowe do wdrożenia praktycznie w każdej branży. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z regularnej współpracy z partnerami z różnych sektorów, np. finansów, ubezpieczeń, ochrony zdrowia i administracji publicznej. 

www.kir.pl

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności, kredytów, w rynku leasingowym oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych. Posiadając ponad 9,4 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która posiada 5 mln aktywnych użytkowników, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Bank od wielu lat otwarcie współpracuje ze środowiskiem startupów w ramach platformy Let’s Fintech with PKO Bank Polski. Program ten skierowany jest do młodych firm, które postrzegają bank jako partnera lub klienta. W ramach Let’s Fintech startup może liczyć na merytoryczną ocenę projektu, zestawienie produktu/usługi z potrzebą organizacji, wspólny odpłatny pilotaż oraz komercyjne wdrożenie. Dotychczas ścieżkę tę zakończyło z sukcesem ponad 30 startupów.

W ramach projektu PKO Bank Polski pełni rolę akceleratora, prowadzącego nabór i selekcję startupów, które chcą skorzystać z udostępnianego środowiska blockchain.

www.pkobp.pl

IBM jest wiodącym dostawcą technologii blockchain dla przedsiębiorstw, wdrażającym projekty wykorzystujące technologię Hyperlegder Fabric oraz IBM Blockchain Platform.

Od 2016 roku IBM współpracuje z setkami klientów z sektora usług finansowych, łańcucha dostaw, sektora publicznego, opieki zdrowotnej, handlu detalicznego, zarządzania prawami cyfrowymi czy zarządzania cyfrową tożsamością, wdrażając aplikacje wykorzystujace technologię blockchain, a także obsługuje i rozwija wiele działających produkcyjnie sieci opartych o blockchain. W 2017 roku IBM zbudował i rozwija Centrum Kompetencyjne Blockchain w Polsce. Jest to zespół ekspertów pracujacych w biurach IBM w całej Polsce, który odpowiada między innymi za sukcesy takich projektów jak Trwały Nośnik dla Krajowej Izby Rozliczeniowej, rozwiązanie rynku kapitałowego eVoting dla Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych czy platforma LBChain dla Banku Centralnego Litwy.

We wspólnym przedsięwzięciu jakim jest budowa piaskownicy Blockchain Sandbox, IBM pełni rolę Partnera Technologicznego odpowiadającego za budowę i rozwój platformy wykorzystującej technologię Hyperledger Fabric oraz doradztwo technologiczne w zakresie blochchain dla członków inicjatywy oraz jej uczestników.
IBM jest jednym z członków-założycieli konsorcjum Hyperledger, wspólnego przedsięwzięcia typu open source, stworzonego w celu rozwoju międzybranżowych technologii blockchain.

www.ibm.com/blockchain

Chmura Krajowa jest partnerem technologicznym w projekcie Sandbox Blockchain. OChK zapewnia w pełni zautomatyzowaną platformę udostępnianą na własnej infrastrukturze - Platformie Chmury Krajowej w modelu Platform as a Service. Usługa Sandbox Blockchain pozwoli użytkownikom na szybkie uruchomienie prywatnej, odizolowanej instancji sieci biznesowej wykorzystującej technologię blockchain w celu szybkiego prototypowania aplikacji biznesowych oraz demonstracji i testowania swoich rozwiązań z innymi uczestnikami rynku. W dalszej fazie projektu Chmura Krajowa będzie pełniła również rolę akceleratora technologicznego umożliwiając korzystanie z piaskownicy jak najszerszej grupie przedsiębiorstw.

Operator Chmury Krajowej to spółka technologiczna utworzona z inicjatywy PKO Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju, aby zapewnić dostęp do zaawansowanych usług chmury obliczeniowej polskim firmom. OChK oferuje dostęp do mocy obliczeniowej, możliwość bezpiecznego przechowywania danych, zautomatyzowanego powoływania środowisk deweloperskich, oprogramowania ułatwiającego zarządzanie przedsiębiorstwem i dostarczane z chmury stanowiska pracy biurowej (Virtual Desktop). Zapewnia także kompleksowe wsparcie przy wyborze i wdrożeniu rozwiązań, których zastosowanie zwiększa elastyczność, wydajność i bezpieczeństwo środowiska IT, przyspieszając tempo rozwoju biznesu. OChK realizuje strategię multicloud oferując klientom zarówno własną infrastrukturę jak i dostęp do usług globalnych dostawców chmury publicznej. We wrześniu 2019 zawarł strategiczne partnerstwo z Google, a w maju 2020 z Microsoft.

chmurakrajowa.pl

FinTech Poland to niezależny think tank działający na rzecz rozwoju sektora innowacji finansowych w Polsce poprzez budowę kultury dialogu uczestników rynku z regulatorami i nadzorcami, prowadzenie badań i analiz rynkowych, przygotowywanie stanowisk regulacyjnych i ekspertyz prawnych oraz promowanie polskiego sektora fintech na świecie. Wspieramy rozwój innowacyjnego, transparentnego, zrównoważonego, innowacyjnego i otwartego sektora finansowego będącego jednym z wiodących silników polskiej gospodarki.  Zespół Fundacji to prawnicy i ludzie technologii, którzy łączą kompetencje strategiczne i regulacyjne, a także posiadają bogatą wiedzę z zakresu prawa oraz legislacji w obszarze nowych technologii. Fintech Poland jest członkiem założycielem European Digital Finance Association (https://www.europeandigitalfinance.eu/).

Fundacja FinTech Poland pełni rolę Partnera Merytorycznego Platformy Blockchain Sandbox. W ramach udziału w projekcie Platformy Blockchain Sandbox Fundacja koordynuje opracowywanie regulacji wewnętrznych oraz umów dotyczących realizacji Projektu

fintechpoland.com

Fundacja KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji „Cyberium” działa od marca 2017 r. Promuje cyfryzację gospodarki, wspiera upowszechnianie obrotu bezgotówkowego oraz niweluje bariery dla jego wzrostu. Wspomaga rozwój innowacyjnych technologii oraz rozpowszechnia i wdraża  nowatorskie rozwiązania technologiczne w  praktyce  gospodarczej i w życiu codziennym. Zajmuje się również tematyką bezpiecznej cyberprzestrzeni. W latach 2017 – 2019, jako partner społeczny, Fundacja „Cyberium” koordynowała realizację Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej (Program POS-GOV), który był wspólną inicjatywą KIR oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii  na rzecz rozwoju alternatywnych wobec gotówki metod płatności w jednostkach administracji publicznej.

Jako partner projektu Sandbox Blockchain, działania Fundacji skupiać  się będą na promowaniu rozwiązań opartych na blockchain, edukacji oraz popularyzacji platformy wśród polskich i zagranicznych firm. 

www.kir.pl/o-nas/o-kir/fundacja/